Balkánské turné přesunoto na rok 2025 / Balkan tour postponed to 2025.

Nemoci se nevyhýbají ani muzikantům a kvůli nepříjemnému bacilu jsme nuceni turné přesunout na příští rok.


Illnesses do not escape even musicians and therefore we are forced to move the tour to next year.